: Thu Jul 25 17:35:42 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.355404) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 4.862857) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.355404) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.355404) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.355404) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van Koningslaan 44 Amsterdam

In de buurt van Koningslaan 44 Amsterdam

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
ACA/JES (Reclame, reclamebureaus)
Groot's Bureau B.V. (Adviesbureaus, organisatie)
Rembrandt Corporate Finance (Adviesbureaus, bedrijfskunde)
Rembrandt Fusies & Overnames BV (Adviesbureaus, organisatie)
Het Sajethuis (Verpleeghuizen, bejaardentehuizen)
Galan & Voigt De (Adviesbureaus, organisatie)
A.B.B. credit holding B.V. (Holdingmaatschappijen)
Service management (Redacties)
Foreign student services (Bemiddelingsbureaus)
Unesco centrum Ned. (Stichtingen)
B.B.K. informatie-overdracht (Adviesbureaus, reclame)
Maas BV Linde (Adviesbureaus, organisatie)
Dubois & co (Accountants, register-)
J. & P. Arbeidsmarkt Consultants (Detacheringsbedrijven)
Vogelaar cs Organisatie-adviseurs Drs F J (Adviesbureaus, organisatie)
Fort Advocaten (Advocaten)
Tornak Groep (Adviesbureaus, organisatie)
Jonkergouw en v.d. Akker B.V. (Adviesbureaus, organisatie)
Removos Nederland B.V. (Uitgeverijen)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.