: Sun Jul 14 18:40:15 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.280979) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 4.586258) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.280979) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.280979) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.280979) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van W.Elsschotsingel 1 Hillegom

In de buurt van W.Elsschotsingel 1 Hillegom

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
Erato, boekhandel (Boekhandels)
Singels typing services (Tekstverwerking)
Zaal, P.H. v.d. (Bloemen en planten)
Bitex B.V. (Bemiddelingsbureaus, export)
Befra Schoonheidssalon (Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten)
Bouwkundig Adviesburo Presto (Adviesbureaus, bouwkunde)
Akerhill BV (Adviesbureaus, organisatie)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.