: Sun Apr 21 0:09:13 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.139011) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 6.213074) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.139011) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.139011) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.139011) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van Paulus Potterstraat 12 Zutphen

In de buurt van Paulus Potterstraat 12 Zutphen

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
Zutphen, Woningstichting (Verenigingen, woningbouw-)
Bergh Huisarts M H M van den (Artsen; huisartsen)
Freeve Huisarts K C (Artsen; huisartsen)
Hoeks Huisarts P T C (Artsen; huisartsen)
Schouten Huisarts M A (Artsen; huisartsen)
Gezondheidscentrum Arcus (Dietist, dietisten)
Arcus (Apotheken)
Kamphuis A M & Mommers M (Cesar oefentherapie)
Alsem W P (Artsen; huisartsen)
Kimmenaede R J M van (Artsen; huisartsen)
Kroef Huisarts M vd (Artsen; huisartsen)
Norg M P (Artsen; huisartsen)
OCA Zutphen (Fysiotherapie)
Wisman-Plasmans P (Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten)
Zutphen eo Verloskundige Praktijk (Verloskundigen, verloskunde, vroedvrouw)
RK Parochie St Jan-Emmanuel (Religieuze & kerkelijke instellingen)
Van der Meer diensten (Schoonmaakbedrijven)
VDM Facilitairediensten (Dienstverlening, facilitair)
Kinderopvang Eva Baars (Kinderopvang kinderdagverblijven)
Salon Nèfèrti (Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.