: Sun May 26 8:38:31 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.055149) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 6.096741) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.055149) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.055149) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 52.055149) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van Roodborstlaan 61 Dieren

In de buurt van Roodborstlaan 61 Dieren

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
Westerveld, H. (Bloemen en planten)
Dietheek Dieren (Dietist, dietisten)
Meyling J (Tandartsen)
Aalsmeerse Bloemenhal (Bloemen en planten)
P.C. Basisschool Juliana (Scholen, basisscholen)
Evangelische Gemeente (Religieuze & kerkelijke instellingen)
P.C. Basisschool De Akker (Scholen, basisscholen)
Openbare Basisschool De Vogelaar (Scholen, basisscholen)
Nijhuis Mw B M (Logopedisten, logopedie)
Huygenslaan Gymzaal (Sportterreinen)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.