: Tue Jul 16 22:45:51 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.532112) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 4.570623) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.532112) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.532112) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.532112) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van Klein heidepad 2 Rucphen

In de buurt van Klein heidepad 2 Rucphen

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
Van Dijk Emballage (Verpakkingen, kunststof)
Munniken Heide college (Scholen, voortgezet onderwijs)
Munnikenheide college (Scholen, voortgezet onderwijs)
Intarno B.V. (Verpakkingen)
Nouws, Autobedrijf F. (Automobielen)
Vergouwen H (Kwekerijen)
Continental Bakeries (Rucphen) (Bakkerijen, beschuit)
Zuidnederlandse ramenfabriek B.V. (Ramen, deuren en kozijnen)
Moergastel, M.D. van (Exploitatiemaatschappijen)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.