: Mon Jun 17 2:02:55 CEST 2024
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.497662) < 0.0025 AND abs(gmaplong - 3.900540) < 0.005 AND city <> ''

Stack:
file: 37 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classERROR.php
call: ERR->backtrace()

file: 50 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: ERR->err_log("SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound varia...", True, False, True)

file: 319 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->err(Object(PDOException), "SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.497662) < ...")

file: 517 - /var/www/html/fbg.nl/vendor/peardb2pdo/classMYSQLPDO.php
call: DB->query("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.497662) < ...", Array(2))

file: 98 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: DB->getOne("SELECT COUNT(vbcn) FROM vbc WHERE abs(gmaplat - 51.497662) < ...", Array(2))

file: 18 - /var/www/html/fbg.nl/local.php
call: plek()


In de buurt van Fruitlaan 12-14 Goes

In de buurt van Fruitlaan 12-14 Goes

Adres: Plaats:
vermeldingen gevonden, gesorteerd op afstand:
Akkermans, Autobedrijf (Automobielen)
Tankstation expl.mij Zeeland B.V. (Exploitatiemaatschappijen)
Fraassen B.V., v. (Automobielen)
Thuiszorg en alg. maatschappelijk werk, Stichting - afd. thuiszorg (Dienstverlening, sociaal en maatschappelijk)


Niet gevonden? Zoek verder via FBG's Open KVK index


Fbg.nl is een handelsnaam van / © 2003-2024 Datafounders B.V.   fbg.nl is online sinds 9 juni 1997.