fbg.nl, sinds 1997


fbg steunt Chare.nl


Categorie: STICHTINGEN

Halt

  Laan van Meerdervoort 129 (In de buurt)
  2517 AW   Den Haag
  Telefoon: 070 3125620

  Website:
  Email ons.


(Winkel)diefstal, vernieling, graffiti, brandstichting, vuurwerkoverlast, overlast in het openbaar vervoer, spijbelen: jongeren tot 18 jaar die dergelijke strafbare feiten plegen kunnen door de politie naar Halt worden doorverwezen voor een Halt-afdoening. Jaarlijks gaat het om circa 18.000 jongeren.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert deze repressietaken en stelt hiervoor de kaders.

Halt staat letterlijk voor ‘Het ALTernatief’. Jongeren krijgen de mogelijkheid om recht te zetten wat zij fout deden, zonder dat zij hierbij in aanraking komen met Justitie. Hiertoe voeren zij een leer- en/of werkstraf uit, bieden excuses aan en vergoeden de schade aan de benadeelde.
Halt spreekt opvoeders aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt hen in hun rol als opvoeder. Bij een vermoeden van achterliggende problemen verwijst Halt door naar de jeugdhulpverlening.

Vanuit de expertise van een Halt-bureau op het vlak van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit, voert het preventieactiviteiten uit en geeft het gerichte adviezen aan gemeenten, scholen en ketenpartners.
De gemeenten zijn de belangrijkste financier van deze preventieve activiteiten.

De visie van Halt
Halt pakt veelvoorkomende jeugdcriminaliteit aan met preventie en repressie. Zo draagt Halt proactief bij aan een veilige en leefbare samenleving.

De missie van Halt
Halt is binnen de integrale keten van jeugd en veiligheid de innovatieve expert die door middel van preventie en repressie een bijdrage levert aan het terugdringen van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit.
Halt houdt zich bezig met preventie, bestraffing, herstel, signalering en advisering rond veiligheid en leefbaarheid. Dit doen wij in afstemming en samenwerking met alle relevante partners.» Geef uw bedrijf gratis wereldwijde aandacht met BizzDex.com


Plaatsgids Den HaagRestaurants in de buurtBedrijven om de hoek

x

Inloggen

Voer uw vermeldingsnummer en wachtwoord in: