fbg.nl, sinds 1997


fbg steunt Chare.nl


Categorie: Coaching

Kok Careercoach

  Surinamestraat 7 II
  1058 GJ   Amsterdam

  Website:
  Email ons.
  BTW Nummer: 189157227.B.01


Loopbaanadvisering, -begeleiding en -coaching aan werknemers en carrière-switchers, tevens bij boventalligheid op de werkplek. Loopbaanadvies; om binnen een beperkt aantal gesprekken te komen tot een keuze voor ander, beter passend werk Coaching; waarbij op een empathische manier wordt gestimuleerd en gemotiveerd om op een andere manier naar het eigen werk en functioneren te kijken Loopbaanbegeleiding; waarbij over een langere periode ondersteuning wordt geboden bij zowel het maken van keuzes als het doorvoeren van verandering in de loopbaan Outplacement; in een gefaseerde aanpak wordt ondersteuning geboden bij het doen van zelfonderzoek, onderzoek naar de bedrijfscultuur waarin je functioneerde en arbeidsmarktonderzoek en zonodig getraind op vaardigheden om in de nieuw gevonden arbeidsrichting te gaan werken
x

Inloggen

Voer uw vermeldingsnummer en wachtwoord in: